- 47%
590,000đ
1,099,000đ
Mua ngay

Số bài học

189

Thời lượng video

16:14:59

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu: Giúp bạn trở thành Phù thuỷ Excel chỉ sau 16h

Đối tượng: sinh viên, giáo viên và người làm việc trong môi trường doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng Excel 

Nội dung khoá học: 

- Lộ trình khoá học đi từ cơ bản đến chuyên sâu, phù hợp mọi đối tượng, mọi lĩnh vực. 

- Bạn sẽ biết cách chuẩn hoá dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng các hàm, các thao tác cơ bản cùng hàng loạt các công cụ như Advanced Filter, AutoFilter, Remove Duplicates, Text To Columns, … 

- Ngoài ra, khoá học cũng có phần nội dung về Pivot Table, Pivot Chart cũng như các kỹ thuật về trực quan hoá dữ liệu trong Excel, giúp bản báo cáo của bạn đầy sáng tạo và lôi cuốn.

Tác giả

Hoàng Trung
Chuyên gia giảng dạy VBA Excel
- Hơn 5 năm kinh nghiệm đào tạo các khoá học Excel, VBA, Python cho cá nhân, doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước, như: Honda Việt Nam, Ngân hàng Techcombank,… - Là giảng viên VBA Excel cộng tác với ERX.VN và là Admin của Page Trà Đá Excel. - Hiện đang công tác trong bộ phận Tài chính của Công ty TNHH Interspace Việt Nam

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu về khóa học
1 Bài giảng
00:00
 Bài 09 - Nhập dữ liệu dạng chuỗi để tạo ra tiêu đề của bảng dữ liệu Excel
02:49
 Bài 10 - Làm việc với kiểu dữ liệu dạng số trong Excel
02:23
 Bài 11 - Tạo ra công thức đơn giản trong Excel
01:58
 Bài 12 - Sử dụng tham chiếu tuyệt đối trong Excel
01:35
 Bài 13 - Sử dụng hàm SUM() và công cụ AutoSum trong Excel
03:21
 Bài 14 - Sử dụng công cụ AutoFill để sao chép công thức Excel
01:49
 Bài 15 - Sử dụng hàm MIN, MAX, AVERAGE, COUNT trong Excel
04:10
 Bài 16 - Thêm và xoá dòng, cột trong Excel
04:05
 Bài 17 - Ẩn và bỏ ẩn dòng cột trong Excel
02:36
 Bài 18 - Đổi tên, xoá và Copy Worksheet trong Excel
04:47
 Bài 19 - Định dạng Font chữ trong Excel
02:40
 Bài 20 - Thay đổi màu nền và màu chữ 1 ô trong Excel
01:59
 Bài 21 - Thêm đường viền cho 1 ô trong Excel
03:13
 Bài 22 - Định dạng dữ liệu với kiểu dữ liệu tiền tệ
02:55
 Bài 23 - Định dạng dữ liệu dạng phần trăm
01:54
 Bài 24 - Sao chép định dạng bằng công cụ Format Painter
02:18
 Bài 25 - Merging and Center và Center Across Selection
03:56
 Bài 26 - Sử dụng Conditional Formatting cơ bản để định dạng vùng chọn
04:45
 Bài 27 - Chèn ảnh và Shape trong Excel
04:17
 Bài 28 - Các hàm thống kê cơ bản trong Excel
08:05
 Bài 29 - Sử dụng công cụ Evaluate Formula trong Excel
03:13
 Bài 89 - Tra cứu dữ liệu bằng hàm VLOOKUP
07:26
 Bài 90 - Sửa lỗi NA bằng hàm IFERROR và định dạng có điều kiện Conditional Formatting
03:53
 Bài 91 - Tìm kiếm gần đúng bằng hàm VLOOKUP trong Excel
04:19
 Bài 92 - Tra cứu dữ liệu bằng hàm HLOOKUP
05:47
 Bài 93 - Sử dụng hàm INDEX trong Excel
02:03
 Bài 94 - Sử dụng hàm MATCH để tra cứu trong Excel
04:37
 Bài 95 - Kết hợp INDEX MATCH để tạo ra danh sách tra cứu động
03:34
 Bài 96 - Sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm MATCH để tìm kiếm linh hoạt hơn
02:45
 Bài 97 - Sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm MATCH để tìm kiếm linh hoạt hơn
03:38
 Bài 98 - Sử dụng ký tự đại diện với hàm VLOOKUP và hàm MATCH
07:04
 Bài 99 - Tra cứu có phân biệt chữ hoa, chữ thường với INDEX MATCH
06:55
 Bài 100 - Tra cứu nhiều điều kiện với hàm INDEX MATCH
06:39
 Bài 101 - Tạo mảng động và tính toán với hàm OFFSET trong Excel
07:17
 Bài 102 - Ứng dụng hàm OFFSET và DATA VALIDATION vào tạo danh sách phường xã phụ thuộc
12:04
 Bài 103 - Sử dụng hàm OFFSET để tạo biểu đồ động trong Excel
06:50
 Bài 104 - Sử dụng hàm INDIRECT trong Excel
09:46
 Bài 105 - Kết hợp hàm VLOOKUP và INDIRECT để tìm kiếm trên nhiều vùng dữ liệu khác nhau
03:44
 Bài 106 - Sử dụng INDIRECT kết hợp với SUMIFS và INDEX MATCH để tối ưu hoá File
10:29
 Bài 123 - Tạo ra Pivot Table đơn giản đầu tiên
05:23
 Bài 124 - Các trường trong Pivot Table
04:34
 Bài 125 - Sử dụng Clear, Select, Move Pivot Table
04:04
 Bài 126 - Refresh và cập nhật dữ liệu Pivot Table
02:59
 Bài 127 - Xử lý việc gia tăng số liệu trong Pivot Table
03:54
 Bài 128 - Định dạng các ô không có giá trị trong Pivot Table bằng giá trị bạn muốn
01:32
 Bài 129 - Thay đổi thiết kế bảng Pivot Table với các công cụ trong Tab Design
03:57
 Bài 130 - Sử dụng Tabular Layout để tạo ra vùng dữ liệu gốc mới
02:29
 Bài 131 - Áp dụng Conditional Formatting vào Pivot Table
03:20
 Bài 132 - Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table
04:09
 Bài 133 - Chỉnh sửa việc sắp xếp thứ tự alphabet không chính xác
01:15
 Bài 134 - Lọc dữ liệu sử dụng Label Filters trong bảng Pivot Table
04:05
 Bài 135 - Lọc dữ liệu sử dụng ký tự đại diện trong bảng Pivot Table
03:34
 Bài 136 - Lọc dữ liệu sử dụng Value Filters
04:58
 Bài 137 - Cách bật nhiều bộ lọc trong Pivot Table
02:15
 Bài 138 - Nhóm và phân tách dữ liệu trong Pivot Table
02:53
 Bài 139 - Lọc dữ liệu bằng công cụ Pivot Table Slicer và Timeline
06:39
 Bài 140 - Sử dụng tính năng Show Report Filter Pages
01:58
 Bài 141 - Tổng hợp dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau bằng công cụ Pivot Table
01:59
 Bài 142 - Sử dụng phần trăm of Column, Row tính toán trong bảng Pivot Table
03:36
 Bài 143 - Sử dụng phần trăm of Parent tính toán trong bảng Pivot Table
03:05
 Bài 144 - Sử dụng Difference From tính toán trong bảng Pivot Table
03:12
 Bài 145 - Sử dụng Running Total tính toán trong bảng Pivot Table
02:40
 Bài 146 - Sử dụng Rank trong bảng Pivot Table
02:36
 Bài 147 - Sử dụng Calculated Field với Pivot Table
02:22
 Bài 148 - Sử dụng Calculated Item với Pivot Table
02:20
 Bài 149 - Tổng hợp dữ liệu Pivot Table từ nhiều nguồn dữ liệu
03:37
 Bài 150 - Ứng dụng công cụ Pivot Table lên quyết toán thuế TNCN năm
05:23
 Bài 151 - Sử dụng hàm GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu từ Pivot Table
06:53
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

590,000 đ Đăng ký